Thông tin văn bản số: 3686/QĐ-BGTVT
Số/ Ký hiệu 3686/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 30/09/2014
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải  Đinh La Thăng  Bộ trưởng 
Chuyên ngành Khác