Thông tin văn bản số: 13/2015/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản 1
Số/ Ký hiệu 13/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 21/04/2015
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải  Đinh La Thăng  Bộ trưởng 
Lĩnh vực Lĩnh vực khác  
Chuyên ngành Chuyên ngành khác
Ghi chú
Thay thế Quyết định 19/2006/QĐ-BGTVT ngày 04/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GTVT