Thông tin văn bản số: 24/2015/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản 1
Số/ Ký hiệu 24/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 16/06/2015
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải  Đinh La Thăng  Bộ trưởng 
Lĩnh vực Khoa học & Công nghệ  
Chuyên ngành Đường sắt
Ghi chú
Bãi bỏ Quyết định số 53/2006/QĐ-BGTVT ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải