Thông tin văn bản số: 30/2015/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản 0
Số/ Ký hiệu 30/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 14/07/2015
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải  Đinh La Thăng  Bộ trưởng 
Lĩnh vực Vận tải và các dịch vụ liên quan  
Chuyên ngành Đường bộ
Ghi chú
Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20/10/2015