Thông tin văn bản số: 43/2015/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản 1
Số/ Ký hiệu 43/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 20/08/2015
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải  Đinh La Thăng  Bộ trưởng 
Lĩnh vực Khác  
Chuyên ngành Hàng hải
Ghi chú
Thay thế Thông tư 45/2013/TT-BGTVT