Thông tin văn bản số: 70/2015/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản 1
Số/ Ký hiệu 70/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 09/11/2015
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải  Đinh La Thăng  Bộ trưởng 
Lĩnh vực Phương tiện Giao Thông vận Tải  
Chuyên ngành Đường bộ
Ghi chú
Bãi bỏ Thông tư 56/2012/TT-BGTVT; Thông tư 60/2013/TT-BGTVT; Thông tư 10/2009/TT-BGTVT; Thông tư 10/2014/TT-BGTVT