Thông tin văn bản số: 14/2015/NĐ-CP
Tình trạng văn bản 1
Số/ Ký hiệu 14/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 13/02/2015
Hình thức văn bản Nghị Định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Chính Phủ  Nguyễn Tấn Dũng  Thủ tướng Chính phủ 
Lĩnh vực Pháp chế  
Chuyên ngành Đường sắt
Ghi chú
Thay thế Nghị định số 109/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ; Nghị định số 03/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ