Thông tin văn bản số: 88/2015/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản 1
Số/ Ký hiệu 88/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 31/12/2015
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải  Đinh La Thăng  Bộ trưởng 
Lĩnh vực Khoa học & Công nghệ  
Chuyên ngành Đường bộ
Ghi chú
Bãi bỏ khoản 3 Điều 1 Thông tư 56/2011/TT-BGTVT ngày 17/11/2011