Thông tin văn bản số: 01/2016/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản 1
Số/ Ký hiệu 01/2016/TT-BGTVT
Ngày ban hành 01/02/2016
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải  Đinh La Thăng  Bộ trưởng 
Lĩnh vực Vận tải và các dịch vụ liên quan  
Chuyên ngành Hàng không
Ghi chú
Thay thế Thông tư số 30/2012/TT-BGTVT ngày 01 tháng 8 năm 2012