Thông tin văn bản số: 13517/BGTVT-TTCNTT
Tình trạng văn bản 1
Số/ Ký hiệu 13517/BGTVT-TTCNTT
Ngày ban hành 31/12/2020
Hình thức văn bản Công văn
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Chuyên ngành