Thông tin văn bản số: 670/QĐ-BGTVT
Tình trạng văn bản 1
Số/ Ký hiệu 670/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 25/05/2022
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Chuyên ngành