Thông tin văn bản số: 08/2022/TT-BTTTT
Tình trạng văn bản 0
Số/ Ký hiệu 08/2022/TT-BTTTT
Ngày ban hành 30/06/2022
Hình thức văn bản Thông tư
Chuyên ngành
Ghi chú
Có hiệu lực từ ngày 15/8/2022