Thông tin văn bản số: 12/2022/TT-BTTTT
Số/ Ký hiệu 12/2022/TT-BTTTT
Ngày ban hành 12/08/2022
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Thông tin truyền thông  Nguyễn Mạnh Hùng  Bộ trưởng 
Chuyên ngành