Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời góp ý kiến về dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật bảo trì kết cấu hạ tầng hàng không thuộc khu bay tại các cảng hàng không, sân bay
Mời góp ý kiến dự thảo TCVN “Ứng dụng Đường sắt - Đường ray – Các phương pháp thử nghiệm bộ phụ kiện liên kết ray và tà vẹt”
Mời góp ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định chi tiết về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang
Mời góp ý kiến dự thảo TCVN “Thiết kế cầu đường sắt” (phần 8 – phần 10).
Mời tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định và Danh mục chi tiết mạng lưới tuyến VTHKCĐLT đường bộ toàn quốc
Mời góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2020/TT-BGTVT
Mời góp ý kiến đối với dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia
Mời góp ý Dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế kỹ thuật tạm thời phục vụ việc xây dựng kế hoạch chạy tàu an sinh xã hội
Mời tham gia ý kiến dự thảo dự thảo Tiêu chuẩn cơ sở “Thiết kế điểm dừng, đón trả khách tuyến cố định, tuyến xe buýt liên tỉnh ngoài đô thị”, mã số TC1809.
Mời tham gia ý kiến dự thảo dự thảo Tiêu chuẩn cơ sở “Thiết kế điểm dừng, đón trả khách tuyến cố định, tuyến xe buýt liên tỉnh ngoài đô thị”, mã số TC1809.
Mời góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2020/TT-BGTVT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành Cảng vụ hàng không
Mời góp ý kiến dự thảo TCVN “Cấp phối đá ba lát đường sắt – Yêu cầu kỹ thuật và Phương pháp thử”
Mời góp ý kiến Dự thảo TCVN “Công trình cảng biển – Yêu cầu thiết kế - Phần 6: Đê chắn sóng”
Mời góp ý kiến đối với Dự thảo TCVN “Công trình cảng biển - Yêu cầu thiết kế - Phần 9: Nạo vét và tôn tạo”
Mời tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm

Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời góp ý kiến Dự thảo Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác tàu huấn luyện VMU Việt - Hàn
Mời góp ý Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đường ngang và cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt (lần 3)
Lấy ý kiến Dự thảo Thông tư quy định về các biểu mẫu Giấy chứng nhận, sổ ATKT&BVMT cấp cho tàu biển, ụ nổi, kho chứa nổi, giàn di động, phao neo, phao tín hiệu, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho tàu biển, phương tiện thủy nội địa
Mời góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay
Mời thực hiện đánh giá sự phù hợp các thiết bị thiết bị phục vụ đào tạo, sát hạch Giấy phép lái xe lần 2
Mời góp ý kiến đối với dự thảo Tiêu chuẩn cơ sở “Đường cao tốc – Thiết kế và tổ chức giao thông trong giai đoạn phân kỳ đầu tư xây dựng”
Mời tham gia góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 50/2011/TT-BGTVT hướng dẫn về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ GTVT
Mời góp ý kiến đối với dự thảo Tiêu chuẩn cơ sở “Lớp mặt đường bê tông nhựa chặt sử dụng nhựa đường thông thường có thêm phụ gia SBS theo phương pháp trộn khô tại trạm trộn - Thi công và nghiệm thu”
Mời tham gia ý kiến đối với hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Đường bộ
Mời góp ý kiến 02 dự thảo Tiêu chuẩn cơ sở “Thiết kế mặt đường BTXM thông thường có khe nối trong xây dựng công trình giao thông ” và “Thi công và nghiệm thu mặt đường BTXM trong xây dựng công trình giao thông”
Mời góp ý Dự thảo Thông tư bãi bỏ một số quy định liên quan tới cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép của các Thông tư về vận tải đường bộ quốc tế
Mời góp ý kiến đối với Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đường bộ
Mời tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 78/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 và Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ
Mời góp ý đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực HKDD
Mời góp ý Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải