Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời góp ý kiến dự thảo Tiêu chuẩn “Phương pháp xác định khối lượng riêng và độ hấp thụ nước của cốt liệu thô cho bê tông asphalt”
Mời góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về phương pháp, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà đầu tư và Mẫu hợp đồng dự án xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) thuộc lĩnh vực giao thông vận tải
Mời góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về phương pháp, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà đầu tư và Mẫu hợp đồng dự án xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) thuộc lĩnh vực giao thông vận tải (lần 2)
Mời góp ý kiến dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia của Cục Đăng kiểm Việt Nam
Mời góp ý dự thảo Thông tư công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Long An, tỉnh Tiền Giang và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh.
Mời góp ý kiến Dự thảo Thông tư công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Đồng Tháp
Mời góp ý kiến dự thảo QCVN sửa đổi, bổ sung QCVN 16:2011/BGTVT
Tài liệu Hội nghị chuyên đề cấp Bộ về dự thảo 02 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 15:2018/BGTVT và QCVN 18:2018/BGTVT
Mời góp ý kiến Dự thảo TCVN “Hệ thống giao thông thông minh – Trao đổi dữ liệu với các thiết bị lắp đặt bên đường” và “Giao thức truyền thông dữ liệu giữa các trung tâm điều hành và giám sát giao thông trong hệ thống giao thông thông minh đường cao tốc”
Mời góp ý kiến dự thảo TCVN “Ứng dụng đường sắt - Đường ray - Tà vẹt và tấm đỡ bê tông” (lần 2)
Mời góp ý Dự thảo TCVN “Mức từ trường phát ra từ các thiết bị điện và điện tử trong môi trường đường sắt liên quan đến phơi nhiễm của người - Quy trình đo”, Mã số: TC2111
Mời góp ý kiến Hướng dẫn xây dựng định mức khung kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt
Mời góp ý Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 15/2020/TT-BGTVT ngày 22/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (lần 3)
Mời góp ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ GTVT (lần 2)
Mời góp ý kiến dự thảo dự thảo Tiêu chuẩn cơ sở “Tường chống ồn đường ô tô – Yêu cầu thiết kế”