Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời góp ý kiến đối với dự thảo Tiêu chuẩn “Tiêu chuẩn thiết kế sân bay trực thăng” TC 1928
Mời góp ý kiến đối với dự thảo Tiêu chuẩn TCCS “Tiêu chuẩn duy tu, bảo dưỡng mặt đường sân bay” Mã số TC 2003
Mời góp ý kiến đối với Dự thảo TCVN “Bê tông phun trong công trình hầm giao thông – Thi công và nghiệm thu”
Mời tham gia ý kiến dự thảo Thông tư ban hành kèm theo định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm hàng hải
Mời góp ý kiến dự thảo TCVN “Tà vẹt và tấm đỡ bê tông”
Mời góp ý Dự thảo Thông tư quy định về quản lý, bảo trì công trình đường sắt quốc gia (lần 2)
Mời góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2018/TT-BGTVT ngày 15/5/2018 và Thông tư số 07/2020/TT-BGTVT ngày 12/03/2020
Mời góp ý dự thảo TCVN “Tiêu chuẩn quốc gia về thiết kế đường sắt tốc độ cao” (lần 2)
Mời góp ý kiến đối với dự thảo Tiêu chuẩn “Sơn và vécni - bảo vệ chống ăn mòn kết cấu thép bằng các hệ sơn phủ”
Mời góp ý Dự thảo Thông tư Quy định về quản lý an toàn hàng không dân dụng
Mời tham gia ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ
Mời góp ý Dự thảo Quy trình bảo trì công trình xây dựng tuyến CÁT LINH - HÀ ĐÔNG
Mời góp ý kiến dự thảo TCVN “Mặt đường bê tông nhựa nóng– Thi công và nghiệm thu, mã số TC2007”
Mời tham gia góp ý kiến đối với dự thảo Tiêu chuẩn “Tiêu chuẩn nhựa đường phân cấp theo đặc tính làm việc - Phương pháp xác định hoặc kiểm tra cấp nhựa"
Mời góp ý kiến đối với dự thảo Tiêu chuẩn “Hệ sơn bảo vệ và phương pháp thử nghiệm tính năng kỹ thuật trong phòng thí nghiệm cho các công trình ngoài khơi và công trình liên quan”