Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời góp ý dự thảo văn bản và kế hoạch chuẩn bị tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng dự án Luật đất đai (sửa đổi)
Mời tham gia góp ý đối với dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) lần 2
Mời tham gia góp ý đối với dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi)
Mời góp ý Dự thảo Quyết định sửa đổi Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg ngày 27/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng
Mời góp ý Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2017/TT-BGTVT ngày 20 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định nội dung, chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
Mời góp ý Dự thảo Thông tư quy định về quản lý và hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ, bộ phận cân kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ
Mời góp ý dự thảo Thông tư ban hành Quy định tiêu chí giám sát, nghiệm thu dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải
Mời tham gia ý kiến đối với hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi Luật Giao thông đường bộ
Mời tham gia góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật trong lĩnh vực giao thông vận tải (theo Luật Quy hoạch)
Tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý đối với Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật trong lĩnh vực giao thông vận tải theo Luật Quy hoạch
Mời góp ý dự thảo Nghị định quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia
Mời góp ý Dự thảo về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 14/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin
Mời góp ý kiến dự thảo Thông tư quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
Mời góp ý Dự thảo Thông tư quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và Giấy chứng nhận Vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải
Mời góp ý Dự án Luật Đường sắt (sửa đổi)