Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời góp ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực hàng không
Mời góp ý đối hồ sơ lập Đề nghi xây dựng dự thảo Nghị định về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang (thay thế Nghị đinh số 03/2009/NĐ-CP ngày 9/1/2009)
Mời tham gia ý kiến đối với dự thảo dự thảo Nghị định về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển.
Mời tham gia phối hợp, rà soát để thống nhất các nội dung trong dự thảo Nghị định quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm
Xin ý kiến thành viên Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập xây dựng dự thảo Nghị định về đăng ký, xóa đăng ký và mua bán, đóng mới tàu biển
Mời góp ý Dự thảo Nghị định về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay
Mời tham gia góp ý dự thảo Nghị định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa
Xin ý kiến Ban soạn thảo và Tổ biên tập đối với dự thảo Nghị định quy định mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuyển
Mời góp ý dự thảo Nghị định quy định mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuyển
Mời góp ý Dự thảo Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
Tài liệu phục vụ xây dựng Nghị định quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm và việc vận tải hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông đường bộ và đường thủy nội địa
Mời góp ý Dự thảo Nghị định về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay
Mời tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng
Mời góp ý Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 18/2012/NĐ-CP của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ