Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định và Danh mục chi tiết mạng lưới tuyến VTHKCĐLT đường bộ toàn quốc
Mời tham gia góp ý dự thảo Quyết định và Danh mục chi tiết mạng lưới tuyến VTHK cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc
Mời góp ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021 - 2030 trong lĩnh vực GTVT
Mời tham gia góp ý bổ sung Dự thảo Đề án Phân cấp tổ chức và Quản lý vận tải cho địa phương trong các lĩnh vực vận tải
Mời tham gia góp ý đối với Dự thảo Đề án Phân cấp tổ chức và Quản lý vận tải cho địa phương trong các lĩnh vực vận tải.
Mời tham gia góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa
Mời góp ý Hồ sơ Quy hoạch mạng lưới đường bộ, thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Mời góp ý kiến Dự thảo Quyết định ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 2025” của Bộ GTVT
Mời tham gia ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy chế thực hiện chuyên mục “Hỏi đáp pháp luật” trên trang Thông tin điện tử của Bộ Giao thông vận tải và dự thảo Quyết định ban hành Quy chế thực hiện giải đáp pháp luật trong công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp.
Mời tham gia góp ý đối với hồ sơ trình Chính phủ để báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội giao Chính phủ quy định về quản lý hoạt động vận tải nội bộ bằng xe ô tô (không kinh doanh vận tải)
Mời tham gia ý kiến trả lời hỏi - đáp pháp luật, trợ giúp pháp lý đối với người dân và doanh nghiệp trong lĩnh vực Đường thủy nội địa
Mời tham gia góp ý Dự thảo Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành giao thông vận tải, tập trung đối với lĩnh vực đường bộ”
Mời góp ý Đề án cải thiện hạ tầng và chất lượng dịch vụ đường sắt phục vụ khách du lịch
Mời góp ý Dự thảo Quyết định Ban hành Chương trình hành động của Bộ Giao thông vận tải thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
Mời tham gia góp ý ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng định mức chi thường xuyên đối với các nhiệm vụ mang tính chất đặc thù của Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải VN