Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời góp ý kiến dự thảo TCCS “Lan can phòng hộ bánh xoay – Yêu cầu kỹ thuật và thi công”
Mời góp ý kiến dự thảo TCVN “Thiết kế cầu đường sắt”
Mời góp ý dự thảo QCVN về khí thải mức 5 đối với xe ô tô SXLR và nhập khẩu mới
Mời góp ý dự thảo Chỉ thị của Bộ trưởng về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trong hoạt động giao thông vận tải giai đoạn 2020 – 2030
Tài liệu Hội nghị chuyên đề cấp Bộ để xem xét, thống nhất nội dung của dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia
Lấy ý kiến Dự thảo Chiến lược Quốc gia bảo đảm TTATGT đường bộ giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050
Mời tham gia góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia của Cục Đăng kiểm Việt Nam
Mời góp ý kiến dự thảo TCVN “Tiêu chuẩn quốc gia về thiết kế đường sắt tốc độ cao”
Mời góp ý dự thảo TCVN “Tiêu chuẩn quốc gia về thiết kế đường sắt tốc độ cao”
Mời góp ý kiến dự thảo TCVN, QCVN liên quan đến phương tiện cơ giới đường bộ
Mời tham gia ý kiến dự thảo QCVN về khí thải mức 5 đối với xe ô tô SXLR và nhập khẩu mới
Mời góp ý kiến dự thảo QCVN về khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất lắp ráp và nhập khẩu mới
Mời góp ý dự thảo Tiêu chuẩn dịch vụ tiếp nhận, truyền phát, xử lý thông tin hàng hải
Mời tham gia ý kiến dự thảo QCVN về khí thải mức 5 đối với xe ô tô SXLR và nhập khẩu mới
Mời góp ý dự thảo TCVN “Ứng dụng đường sắt - Hệ thống hãm - Bảo vệ chống trượt bánh xe”