Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời góp ý kiến dự thảo QCVN về khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất lắp ráp và nhập khẩu mới
Mời góp ý dự thảo TCVN “Ứng dụng đường sắt - Hệ thống hãm - Bảo vệ chống trượt bánh xe”
Tài liệu cuộc họp TCCS “Tẩy sơn tín hiệu giao thông trên mặt đường – Thi công và nghiệm thu”
Mời góp ý kiến dự thảo TCVN “Ứng dụng đường sắt – Hệ thống hãm – Bảo vệ chống trượt bánh xe”
Mời góp ý kiến dự thảo TCCS “Gia cố, bảo vệ mái dốc bằng lưới địa kỹ thuật trong xây dựng công trình giao thông – Tiêu chuẩn thiết kế, thi công và nghiệm thu”
Mời tham gia góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung QCVN 86:2015/BGTVT về khí thải mức 4 đối với xe ô tô sản xuất lắp ráp và nhập khẩu mới (lần 2)
Mời góp ý kiến dự thảo Tiêu chuẩn cơ sở “Tẩy sơn tín hiệu giao thông trên mặt đường – Thi công và nghiệm thu”
Tài liêu cuộc họp về 03 TCVN về sơn: TCVN 8786: TCVN 8787: TCVN 8791
Mời góp ý kiến 02 dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan đến đào tạo sát hạch lái xe
Mời góp ý Dự thảo Quy trình bảo trì tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông
Mời góp ý kiến đối với Dự thảo TCVN “Công trình cảng biển – Yêu cầu bảo trì”
Mời góp ý kiến đối với Dự thảo TCVN “Công trình cảng biển- Tiêu chuẩn thiết kế - Phần 5: Công trình bến”
Mời góp ý Dự thảo TCVN “Móng cấp phối đá dăm và cấp phối thiên nhiên gia cố xi măng trong kết cấu áo đường ô tô – Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu”
Mời góp ý Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia “Tiêu chuẩn dịch vụ tiếp nhận, truyền phát, xử lý thông tin hàng hải”
Mời góp ý Dự thảo TCCS “Tiêu chuẩn về bản đồ số, sơ đồ hàng không”