Nội dung

Chủ đề

Đặt câu hỏi

Họ và tên(*)

Email(*)

Số điện thoại

Địa chỉ

Chủ đề

Tiêu đề(*)

Nội dung(*)

Mã xác nhận(*)

     

Hành vi tự ý mở đường ngang qua đường sắt bị xử phạt như thế nào?

Hỏi: Hành vi tự ý mở đường ngang qua đường sắt bị xử phạt như thế nào?

Mai Anh (postman@mt.gov.vn) -

Quy định về vốn pháp định đối với doanh nghiệp cảng hàng không, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không. Điều kiện về vốn pháp định đối với hoạt động kinh doanh vận chuyển hàng không

Hỏi: Vốn pháp định đối với doanh nghiệp cảng hàng không, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không được quy định như thế nào?

VPC-nga (postman@mt.gov.vn) -

Phạm vi bảo vệ đường sắt

Hỏi: Phạm vi bảo vệ đường sắt được tính như thế nào?

VPC-Maianh (postman@mt.gov.vn) -

Thủ tục khi xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt

Hỏi: Khi xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt phải làm những thủ tục gì?

VPC-Maianh (postman@mt.gov.vn) -

Phạm vi giới hạn hành lang an toàn giao thông đường sắt

Hỏi: Phạm vi giới hạn hành lang an toàn giao thông đường sắt được quy định như thế nào?

VPC-Maianh (postman@mt.gov.vn) -

Quy định về tốc độ tối đa của tàu hỏa chạy trên các tuyến đường sắt quốc gia

Hỏi: Hiện nay có quy định về tốc độ tối đa của tàu hỏa chạy trên các tuyến đường sắt quốc gia không, nếu có thì khi vượt quá tốc độ này sẽ bị xử phạt như thế nào?

VPC-Maianh (postman@mt.gov.vn) -