Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể gửi Thư chúc mừng ngày Báo chí cách mạng Việt Nam  (18/06/2021)

Nhân dịp Kỷ niệm 96 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể gửi Thư chúc mừng các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên các cơ quan báo chí trong ngành GTVT. Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT trân trọng đăng toàn văn Thư này: