Thông tin trợ giúp 02 tàu cá hỏng máy thả trôi cùng 48 thuyền viên (23/11/2020)

Sáng ngày 23/11/2020, Hệ thống Thông tin duyên hải (TTDH) Việt Nam tiếp nhận và hỗ trợ 02 tàu cá hỏng máy thả trôi.