Mời góp ý Dự thảo Nghị định Quy định về quản lý hoạt động của phương tiện du lịch, thể thao, vui chơi giải trí dưới nước

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 25/09/2017, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 15/12/2017

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Bộ GTVT đang xây dựng Dự thảo Nghị định Quy định về quản lý hoạt động của phương tiện du lịch, thể thao, vui chơi giải trí dưới nước.

Bộ GTVT đề nghị các cơ quan, đơn vị có tên trong danh sách nhận văn bản này có ý kiến góp ý về nội dung dự thảo Nghị định.

Văn bản góp ý đề nghị gửi về Bộ GTVT, qua Vụ Vận tải (email: hieutt@mt.gov.vn) để hoàn thiện dự thảo Nghị định và tiến hành các bước tiếp theo.