Mời góp ý đối với 02 dự thảo TCVN Ứng dụng đường sắt - Mã số TC2101 và TC2102

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 25/03/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 25/05/2021

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Thực hiện kế hoạch xây dựng Tiêu chuẩn - Quy chuẩn kỹ thuật năm 2021 của Bộ GTVT, Cục Đăng kiểm Việt Nam chủ trì soạn thảo 02 TCVN:

1) Tiêu chuẩn về Ứng dụng đường sắt - Đường sắt đô thị - Các yêu cầu về an toàn, mã số TC2101;

2) Ứng dụng đường sắt - Linh kiện hệ thống treo làm từ cao su - Màng cao su của các lò xo hệ thống treo khí nén, mã số TC2102.

Để có cơ sở xem xét, Bộ GTVT kính đề nghị các cơ quan, đơn vị góp ý kiến bằng văn bản đối với 02 dự thảo TCVN nêu trên (Dự thảo 02 TCVN, mẫu văn bản góp ý gửi kèm theo) và gửi về Bộ GTVT (qua Vụ KHCN) trước ngày 30/04/2021.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với ông Hoàng Hữu Chiến - Cục Đăng kiểm Việt Nam: Mobile 097.334.9339.

Rất mong sự phối hợp của Quý cơ quan./.