Mời góp ý kiến dự thảo TCVN “Ống vải địa kỹ thuật trong xây dựng hạ tầng giao thông – Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, thi công và nghiệm thu”

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 12/04/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 12/05/2021

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Bộ Giao thông vận tải đã gửi tới Quý cơ quan/chuyên gia Dự thảo TCVN “Ống vải địa kỹ thuật trong xây dựng hạ tầng giao thông – Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, thi công và nghiệm thu” do Viện Khoa học và Công nghệ GTVT chủ trì xây dựng.

 

Để có cơ sở xem xét, thẩm tra và gửi Bộ KH&CN đề nghị thẩm định, công bố dự thảo TCVN nêu trên, đề nghị Quý cơ quan/chuyên gia nghiên cứu dự thảo TCVN và có ý kiến bằng văn bản gửi về Bộ GTVT (qua Vụ KHCN) trước ngày 26/4/2021 (đồng thời gửi file điện tử qua email dungna@mt.gov.vn, chi tiết liên hệ với đ/c Nguyễn Anh Dũng – Chuyên viên chính Vụ KHCN, Số ĐT 0912.076.775).

 

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý cơ quan/chuyên gia.

 

Dự thảo Tiêu chuẩn, Thuyết minh xây dựng tiêu chuẩn xem tại đây.

Vụ Khoa học công nghệ