Mời tham gia ý kiến dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật của Cục Đăng kiểm Việt Nam

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 22/07/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 22/09/2021

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Thực hiện kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Bộ Giaothông vận tải (GTVT), Cục Đăng kiểm Việt Nam đã dự thảo các Tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật: Kho chứa nổi chứa khí hóa lỏng-Phân cấp và giám sát kỹ thuật; Bộ phận, thiết bị và hệ thống khai thác, xử lý dầu khí dưới biển - Phân cấp và giám sát kỹ thuật; Phân cấp và giám sát kỹ thuật kho chứa nổi.

Bộ GTVT đề nghị quý Cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến cho dự thảo tiêu chuẩn kỹ thuật nêu trên (tài liệu gửi kèm theo văn bản này). Văn bản tham gia ý kiến đề nghị gửi Bộ GTVT trước ngày 31 tháng 8 năm 2021 theo địa chỉ: Bộ Giao thông vận tải (Vụ Khoa học - Công nghệ, Bộ GTVT số 80 Trần Hưng Đạo Hà Nội). Mọi chi tiết liên quan đề nghị liên hệ trực tiếp ông Mai Bá Lĩnh số điện thoại: 0974875599; fax: 8222433.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý cơ quan, đơn vị.

Toàn văn dự thảo Tiêu chuẩn xem Tại đây!