Mời góp ý dự thảo Tờ trình, Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 13/08/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 31/08/2021

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Bộ GTVT đang chủ trì xây dựng Dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải.

Để sớm hoàn thiện và trình Chính phủ ban hành Nghị định, Bộ GTVT mong nhận được nhiều ý kiến góp ý cho Dự thảo từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trong cả nước.

Ý kiến góp ý đề nghị gửi về Bộ GTVT, địa chỉ 80 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội,  để tổng hợp.

Trân trọng cám ơn.