Mời tham gia góp ý đối với Dự thảo Đề án Phân cấp tổ chức và Quản lý vận tải cho địa phương trong các lĩnh vực vận tải.

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 20/08/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 20/10/2021

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Thông báo Kết luận số 92/TB-VPCP ngày 03/5/2021 của Văn phòng Chính phủ về triển khai ra diện rộng việc phân cấp, ủy quyền, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã xây dựng Dự thảo Đề án Phân cấp tổ chức và Quản lý vận tải cho địa phương trong các lĩnh vực vận tải.

Để hoàn thiện Đề án, Bộ GTVT đề nghị Quý cơ quan đóng góp kiến ý về nội dung Dự thảo đề án nêu trên. Văn bản góp ý đề nghị gửi về Bộ GTVT (qua Vụ Vận tải) đồng thời gửi kèm file góp ý điện tử theo địa chỉ email: vutuan@mt.gov.vn trước ngày 06 tháng 9 năm 2021 để tổng hợp.

Bộ GTVT trân trọng cảm ơn sự phối hợp và mong sớm nhận được ý kiến góp ý của Quý cơ quan./.