Mời góp ý dự thảo Thông tư quy định mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại CHK, SB từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 24/08/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 31/08/2021

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Triển khai Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ, trong đó nhiệm vụ, giải pháp của Bộ GTVT “… tiếp tục giảm phí, giá hỗ trợ ngành vận tải, hàng không”, Bộ Giao thông vận tải xây dựng dự thảo Thông tư quy định mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021. Bộ Giao thông vận tải đề nghị các cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến bằng văn bản về các nội dung sau: 

Cho ý kiến về việc thời hạn áp dụng hiệu lực trở về trước theo quy định tại Điều 152 Luật Ban hành văn bản QPPL. Theo dự thảo Thông tư, thời gian áp dụng chính sách được áp dụng từ 01 tháng 01 năm 2021 đến hết ngay 31 tháng 12 năm 2021.

 Lý do: Năm 2020, triển khai thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 19/2020/TT-BGTVT ngày 01/9/2020 quy định mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam từ ngày 01/03/2020 đến hết ngày 30/9/2020, theo đó, quy định chính sách giảm giá có thời hạn áp dụng trong 07 tháng và được ban hành trong bối cảnh dự kiến dịch Covid-19 sẽ sớm được kiểm soát, thị trường vận chuyển hàng không sớm được khôi phục trở lại. 

Năm 2021, với các đợt dịch Covid-19 trong nước bùng phát lần thứ 3 và thứ 4 diễn ra liên tiếp, phức tạp, thời gian kéo dài từ đầu năm cho đến nay, thị trường vận tải hàng không tiếp tục chịu nhiều sự tác động tiêu cực do dịch, hoạt động kinh doanh của các hãng hàng không Việt Nam đang rơi vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng. Việc mất cân đối cung – cầu, thị trường quốc tế tiếp tục bị đóng cửa, sản lượng vận chuyển nội địa tiếp tục sụt giảm, đặc biệt là trong 2 giai đoạn hiện nay nhiều địa phương thực hiện việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, khiến các hãng hàng không đều bị mất khả năng cân đối dòng tiền.

Do đó, nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các hãng hàng không Việt Nam, chính sách giảm giá mức giá, khung giá dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay được đề xuất áp dụng từ 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021. 

Do thời gian gấp, ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Vận tải, email: bichhn@mt.gov.vn) trước ngày 31/8/2021 để tổng hợp. Sau thời gian trên, nếu các cơ quan, đơn vị không có ý kiến thì được xem như thống nhất với dự thảo Thông tư. 

Nội dung Dự thảo và tài liệu liên quan xem tại đây.