Mời góp ý dự thảo Nghị định dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP về Quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 26/08/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 26/10/2021

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Bộ GTVT đang chủ trì xây dựng Dự thảo Nghị định dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP về Quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Để sớm hoàn thiện và trình Chính phủ ban hành Nghị định, Bộ GTVT mong nhận được nhiều ý kiến góp ý cho Dự thảo từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trong cả nước.

Ý kiến góp ý đề nghị gửi về Bộ GTVT (vụ Kết cấu hạ tầng giao thông), địa chỉ 80 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, email: nhamnt@mt.gov.vn để tổng hợp.

Trân trọng cám ơn.