Mời tham gia góp ý bổ sung Dự thảo Đề án Phân cấp tổ chức và Quản lý vận tải cho địa phương trong các lĩnh vực vận tải

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 27/08/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 27/10/2021

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Ngày 20 tháng 8 năm 2021, Bộ Giao thông vận tải có Văn bản số 8642/BGTVT-VT gửi Quý cơ quan về việc góp ý đối với Dự thảo Đề án Phân cấp tổ chức và Quản lý vận tải cho địa phương trong các lĩnh vực vận tải.

Đến nay, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã xây dựng dự thảo bổ sung phân cấp phần Quản lý an toàn; đào tạo, sát hạch, cấp phép người điều khiển phương tiện vận tải, Bộ GTVT đề nghị Quý cơ quan đóng góp kiến ý về nội dung phân cấp bổ sung nêu trên.

Văn bản góp ý đề nghị gửi về Bộ GTVT (qua Vụ Vận tải) đồng thời gửi kèm file góp ý điện tử theo địa chỉ email: vutuan@mt.gov.vn trước ngày 10 tháng 9 năm 2021 để tổng hợp. Bộ GTVT trân trọng cảm ơn sự phối hợp và mong sớm nhận được ý kiến góp ý của Quý cơ quan./.