Mời góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 01/09/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 01/11/2021

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Bộ GTVT đang chủ trì xây dựng Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015, Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09 tháng 10 năm 2017 và Thông tư số 13/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Để sớm hoàn thiện và ban  hành Thông tư, Bộ GTVT mong nhận được nhiều ý kiến góp ý cho Dự thảo từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trong cả nước.

Ý kiến góp ý đề nghị gửi về Bộ GTVT (Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông), địa chỉ 80 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Email: nhamnt@mt.gov.vn để tổng hợp.

Trân trọng cám ơn.