Tài liệu cuộc họp về TCVN Màng bóng cao su

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 15/10/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 22/10/2021

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Thực hiện kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn năm 2021 của Bộ GTVT, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã xây dựng và trình duyệt dự thảo TCVN “Ứng dụng đường sắt – Linh kiện hệ thống treo làm từ cao su – Màng bóng cao su của các lò xo hệ thống treo khí nén”.

Dự thảo tiêu chuẩn này đã được gửi lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị và đã được Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp thu, chỉnh lý.

Bộ Giao thông vận tải trân trọng kính mời Quý vị đại biểu tới dự Hội nghị chuyên đề cấp Bộ để xem xét, thống nhất nội dung của dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia trên trước khi trình Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và công bố.

Chủ trì cuộc họp: Lãnh đạo Vụ Khoa học công nghệ - Bộ GTVT.

Thời gian:  14h00, Thứ Sáu, ngày 22/10/2021.

Địa điểm:  Phòng họp tầng 2 nhà D, Bộ GTVT – 80 Trần Hưng Đạo.

Đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam chuẩn bị tài liệu và báo cáo tại cuộc họp (chi tiết liên hệ: Mr. Hoàng Hữu Chiến – Cục Đăng kiểm Việt Nam: Mobile 097.334.9339).

File điện tử tài liệu họp download.

Quý Cơ quan, đơn vị có thể góp ý kiến bổ sung bằng văn bản để Cục ĐKVN hoàn thiện dự thảo.

Vụ Khoa học công nghệ