Mời góp ý kiến đối với dự thảo Tiêu chuẩn cơ sở “Lớp mặt đường bê tông nhựa chặt sử dụng nhựa đường thông thường có thêm phụ gia SBS theo phương pháp trộn khô tại trạm trộn - Thi công và nghiệm thu”

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 21/04/2022, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 20/06/2022

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Bộ GTVT đã có Văn bản số 3151/BGTVT-KHCN ngày 01/4/2022 giao Viện KH&CN GTVT triển khai xây dựng và công bố “Lớp mặt đường bê tông nhựa chặt sử dụng nhựa đường thông thường có thêm phụ gia SBS theo phương pháp trộn khô tại trạm trộn - Thi công và nghiệm thu” trên cơ sở sử dụng nội dung quy định trong Quyết định số 3904/QĐ-BGTVT ngày 6/12/2016 của Bộ GTVT ban hành “Chỉ dẫn kỹ thuật tạm thời về thiết kế, thi công và nghiệm thu Bê tông nhựa chặt thông thường có sử dụng phụ gia SBS trộn với cốt liệu nóng tại trạm trộn”.

Đến nay, Viện KH&CN GTVT đã hoàn thiện dự thảo tiêu chuẩn cơ sở,  Bộ GTVT xin gửi tới Quý cơ quan/chuyên gia dự thảo TCCS “Lớp mặt đường bê tông nhựa chặt sử dụng nhựa đường thông thường có thêm phụ gia SBS theo phương pháp trộn khô tại trạm trộn - Thi công và nghiệm thu” do Viện KH&CN GTVT chủ trì biên soạn.

Để có cơ sở xem xét, đánh giá nội dung và chuyển cấp có thẩm quyền công bố dự thảo Tiêu chuẩn cơ sở nêu trên, Bộ GTVT đề nghị Quý cơ quan/chuyên gia nghiên cứu dự thảo TCCS và có ý kiến bằng văn bản gửi về Bộ GTVT (qua Vụ Khoa học công nghệ, Bộ GTVT) trước ngày 25/4/2022

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý cơ quan/chuyên gia.

Dự thảo TCCS và hồ sơ liên quan xem file đính kèm tại đây.