Mời góp ý kiến đối với dự thảo Tiêu chuẩn cơ sở “Đường cao tốc – Thiết kế và tổ chức giao thông trong giai đoạn phân kỳ đầu tư xây dựng”

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 25/04/2022, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 24/06/2022

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Bộ GTVT đã có Văn bản số 3151/BGTVT-KHCN ngày 01/4/2022 về việc triển khai xây dựng và công bố 02 tiêu chuẩn cơ sở “Hướng dẫn về thiết kế và tổ chức giao thông trong giai đoạn phân kỳ đầu tư xây dựng đường ôtô cao tốc” và 2 “Thiết kế, thi công và nghiệm thu lớp BTNC thông thường có sử dụng phụ gia SBS trộn với cốt liệu nóng tại trạm trộn”;

Đến nay Viện KH&CN GTVT đã có Công văn số 794/VKHCN-KHCN ngày 20/4/2022 trình dự thảo tiêu chuẩn cơ sở “Đường cao tốc - Thiết kế và tổ chức giao thông trong giai đoạn phân kỳ đầu tư xây dựng”.

Để có cơ sở xem xét, đánh giá nội dung và chuyển cấp có thẩm quyền công bố dự thảo TCCS nêu trên, Bộ GTVT đề nghị Quý cơ quan/chuyên gia nghiên cứu dự thảo TCCS và có ý kiến bằng văn bản gửi về Bộ GTVT (qua Vụ Khoa học công nghệ, Bộ GTVT) trước ngày 27/4/2022.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý cơ quan/chuyên gia.

Dự thảo TCCS và hồ sơ xem tại đây.