Mời góp ý kiến dự thảo TCVN “Cấp phối đá ba lát đường sắt – Yêu cầu kỹ thuật và Phương pháp thử”

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 11/05/2022, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 11/07/2022

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Bộ Giao thông vận tải xin gửi tới Quý cơ quan/chuyên gia  Dự thảo TCVN “Cấp phối đá ba lát đường sắt – Yêu cầu kỹ thuật và Phương pháp thử” do Cục Đường sắt Việt Nam chủ trì xây dựng.

Để có cơ sở xem xét, thẩm tra và gửi Bộ KH&CN đề nghị thẩm định, công bố dự thảo TCVN nêu trên, đề nghị Quý cơ quan/chuyên gia nghiên cứu dự thảo TCVN và có ý kiến bằng văn bản gửi về Bộ GTVT (qua Vụ KHCN) trước ngày 06/6/2022 (đồng thời gửi qua email  dungna@mt.gov.vn, chi tiết liên hệ với đ/c Nguyễn Anh Dũng – Chuyên viên chính Vụ KHCN, Số ĐT 0912.076.775). 

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý cơ quan/chuyên gia.

Dự thảo TCVN xem tại đây.

Vụ Khoa học công nghệ