Mời góp ý đối với Dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 16/03/2017, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 21/03/2017

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Thực hiện nhiệm vụ soạn thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng theo Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ năm 2017, Bộ GTVT đã tổ chức 02 buổi hội thảo và xin kiến đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của Nghị định và cơ quan, tổ chức có liên quan. Căn cứ quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ GTVT đề nghị Quý cơ quan có ý kiến đối với Dự thảo Tờ trình Chính phủ, Dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

Ý kiến góp ý đề nghị gửi về Bộ GTVT ( Vụ Pháp chế) trước ngày 21/03/2017 để tổng hợp, hoàn thiện Dự thảo.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý cơ quan, đơn vị!