Quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam

Thứ sáu, 18/05/2012 12:00 GMT+7
Ngày 12/4, Bộ GTVT đã ban hành Thông tư số 11/2012/TT-BGTVT quy định về về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam.

Ngày 12/4, Bộ GTVT đã ban hành Thông tư số 11/2012/TT-BGTVT quy định về về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam.

Theo đó, Thông tư áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân, thuyền viên liên quan đến tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam. Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện Thông tư này.

Thông tư số 11/2012/TT-BGTVT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2012. Bãi bỏ Quyết định số 31/2008/QĐ-BGTVT ngày 26/12/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam.

Xuân Nguyên

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1967
Lượt truy cập: 106108821