Ban hành Ngân hàng câu hỏi thi sỹ quan hàng hải chuyên ngành Điều khiển tàu biển và sỹ quan kỹ thuật điện tàu biển

Thứ tư, 14/08/2013 06:09 GMT+7
Ngày 28/6, Bộ GTVT đã có Quyết định số 1828/QĐ-BGTVT ban hành Ngân hàng câu hỏi thi sỹ quan hàng hải chuyên ngành Điều khiển tàu biển.

Ngày 28/6, Bộ GTVT đã có Quyết định số 1828/QĐ-BGTVT ban hành Ngân hàng câu hỏi thi sỹ quan hàng hải chuyên ngành Điều khiển tàu biển.

Theo đó kể từ ngày 01/7/2013, Hội đồng thi sỹ quan theo quy định tại Thông tư số 11/2012/TT-BGTVT có trách nhiệm lựa chọn câu hỏi thi trong phạm vi Ngân hàng câu hỏi thi sỹ quan hàng hải để ra đề thi tại các kỳ thi sỹ quan hàng hải theo đúng quy định.

Ngân hàng câu hỏi thi sỹ quan hàng hải chuyên ngành Điều khiển tàu biển, bao gồm:

1. Ngân hàng câu hỏi thi Thuyền trưởng tàu từ 3.000 GT trở lên;

2. Ngân hàng câu hỏi thi Đại phó tàu từ 3.000 GT trở lên;

3. Ngân hàng câu hỏi thi Thuyền trưởng tàu từ 500 GT đến dưới 3.000 GT;

4. Ngân hàng câu hỏi thi Đại phó tàu từ 500 GT đến dưới 3.000 GT;

5. Ngân hàng câu hỏi thi sỹ quan boong tàu từ 500 GT trở lên;

6. Ngân hàng câu hỏi thi sỹ quan boong tàu từ 50 GT dến dưới 500 GT hành trình gần bờ;

7. Ngân hàng câu hỏi thi sỹ quan mức quản lý tàu từ 50 GT đến dưới 500 GT hành trình gần bờ.

Cũng kể từ ngày 01/7/2013, theo Quyết định số 1829/QĐ-BGTVT ngày 28/6/2013, ban hành Ngân hàng câu hỏi thi sỹ quan kỹ thuật điện tàu biển, tại các kỳ thi sỹ quan kỹ thuật điện tàu biển. Hội đồng thi sỹ quan theo quy định tại Thông tư số 11/2012/TT-BGTVT có trách nhiệm lựa chọn câu hỏi thi trong phạm vi Ngân hàng câu hỏi thi sỹ quan kỹ thuật điện tàu biển để ra đề thi.

DT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1478
Lượt truy cập: 108660422