Đính chính thông tin trong Hồ sơ mời sơ tuyển Nhà đầu tư thứ hai dự án đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết thí điểm đầu tư theo hình thức PPP

Thứ sáu, 02/08/2013 14:11
Hiện nay, trong Hồ sơ mời sơ tuyển (cả bản tiếng Việt và tiếng Anh) do Ban PPP cung cấp để đăng tải có sai sót tại Mục 2.15 - Phần I. Do vậy, Ban PPP đính chính sai sót trên.

Ngày 26/6/2013, Bộ GTVT đã ban hành Quyết định số 1777/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn Nhà đầu tư thứ hai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết thí điểm theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Hiện nay, trong Hồ sơ mời sơ tuyển (cả bản tiếng Việt và tiếng Anh) do Ban PPP cung cấp để đăng tải có sai sót tại Mục 2.15 - Phần I. Do vậy, Ban PPP đính chính sai sót trên, cụ thể như sau:

- Bản tiếng Anh, Mục 2.15 Late Applications (trang 16-17): “The Authority reserves the right not to accept applications received after the deadline for submission of applications”.

- Bản tiếng Việt, Mục 2.15 Hồ sơ nộp muộn (trang 18): “Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có quyền không chấp nhận hồ sơ dự sơ tuyển nộp sau thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự sơ tuyển”.

Ban PPP

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1418
Lượt truy cập: 128.990.654