Thực hiện đánh giá xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn ngành GTVT

Thứ sáu, 07/03/2014 16:14 GMT+7
Ngày 6/3, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đã ký Công văn hỏa tốc số 2300/BGTVT-CQLXD gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam; các Cục: Đường thủy nội địa, Hàng hải VN, Hàng không VN, Đường sắt VN; các Sở GTVT; các Ban QLDA: 1, 2, 5, 6, 85, Thăng Long, ATGT, đường Hồ Chí Minh, PPP; Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc VN, Tổng công ty Đầu tư phát triển và QLDA hạ tầng giao thông Cửu Long về việc thực hiện đánh giá xếp hạng năng lực các Tổ chức Tư vấn ngành GTVT.

Ngày 6/3, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đã ký Công văn hỏa tốc số 2300/BGTVT-CQLXD gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam; các Cục: Đường thủy nội địa, Hàng hải VN, Hàng không VN, Đường sắt VN; các Sở GTVT; các Ban QLDA: 1, 2, 5, 6, 85, Thăng Long, ATGT, đường Hồ Chí Minh, PPP; Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc VN, Tổng công ty Đầu tư phát triển và QLDA hạ tầng giao thông Cửu Long về việc thực hiện đánh giá xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn ngành GTVT.

Trước đó, ngày 30/12/2013, Bộ GTVT đã có Quyết định số 4387/QĐ-BGTVT về việc thay thế các phụ lục của Quy định đánh giá xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn xây dựng ngành Giao thông vận tải ban hành theo Quyết định số 3332/QĐ-BGTVT ngày 24/12/2012 của Bộ GTVT. Triển khai quyết định trên, Bộ GTVT đã có Văn bản số 14336/BGTVT-CQLXD ngày 31/12/2013 về việc thực hiện đánh giá xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn ngành GTVT, theo đó đã hướng dẫn chi tiết việc tự kê khai đánh giá của các tổ chức tư vấn, đánh giá xác nhận của các chủ đầu tư.

Tại văn bản trên, Bộ GTVT đã yêu cầu các chủ đầu tư, Ban QLDA tổng hợp kết quả của các đơn vị và gửi báo cáo về Bộ GTVT (qua Cục QLXD & CLCTGT) xong trước ngày 07/02/2014.

Tuy nhiên, đến ngày 04/03/2014 mới chỉ có 114 tổ chức TVTK, 94 tổ chức TVGS có báo cáo đánh giá, tự chấm điểm năng lực của đơn vị mình; 49 đơn vị Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành, các Sở GTVT làm chủ đầu tư, các Ban QLDA được giao quản lý dự án gửi báo cáo đánh giá năng lực các tổ chức tư vấn do mình quản lý gửi về Bộ GTVT, trong đó một số đơn vị chỉ gửi văn bản báo cáo hoặc chỉ gửi file mềm không theo quy định.

Bộ GTVT yêu cầu các Chủ đầu tư, Ban QLDA khẩn trương chỉ đạo các tổ chức tư vấn thực hiện các dự án do mình quản lý hoàn thành việc tự kê khai, đánh giá năng lực của đơn vị mình (theo biểu mẫu kê khai lần đầu theo tiêu chí mới) gửi kết quả về Bộ GTVT chậm nhất vào ngày 10/03/2014.

Văn bản báo cáo và file mềm máy tính kèm theo gửi về Bộ GTVT (qua Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông); Email: cucqlxd@gmail.com.

Vũ Hoa

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:2707
Lượt truy cập: 116317182