Ban hành Thông tư quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông

Thứ ba, 05/12/2017 14:29
Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể vừa ký ban hành văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BGTVT ngày 30/11/2017 quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông.

Theo đó, Thông tư số 32/2015/TT-BGTVT ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 9 năm 2015, được sửa đổi, bổ sung bởi:

Thông tư số 20/2017/TT-BGTVT ngày 21 tháng 6 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2015/TT-BGTVT ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về bảo vệ môi trường trường phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2017.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 9 năm 2015 và thay thế Thông tư số 09/2010/TT-BGTVT ngày 06 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và Thông tư số 13/2012/TT-BGTVT ngày 24 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2010/TT-BGTVT ngày 06 tháng 4 năm 2010.

Nội dung Thông tư xem tại đây.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:11190
Lượt truy cập: 131.315.655