Tổng cục ĐBVN: Công bố quyết định thành lập Vụ Tổ chức – Hành chính

Thứ năm, 27/09/2018 11:41

Sáng 26/9, Tổng cục ĐBVN đã công bố quyết định thành lập Vụ Tổ chức – Hành chính.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN Nguyễn Xuân Cường
trao quyết định thành lập Vụ Tổ chức – Hành chính.

Vụ Tổ chức – Hành chính (Tổng cục ĐBVN) được thành lập dựa trên cơ sở hợp nhất Vụ Tổ chức và Văn phòng Tổng cục theo Quyết định 35/2018/ QĐ-TTg ngày 14/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN Nguyễn Xuân Cường cho rằng việc hợp nhất Vụ Tổ chức và Văn phòng Tổng cục nhằm tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối hạn chế việc chồng chéo chức năng nhiệm vụ, tiết kiệm biên chế kinh phí thuận lợi cho việc lãnh chỉ đạo điều hành, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước.

Để Vụ Tổ chức – Hành chính hoạt động có hiệu quả Phó Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN yêu cầu trong thời gian tới toàn bộ lãnh đạo nhân viên của Vụ thực hiện tốt các nhiệm vụ trên cương vị công tác của mỗi người, đặc biệt xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong tập thể Vụ, Phó tổng cục trưởng cho rằng một tập thể mạnh là tập thể đoàn kết, và đoàn kết sẽ giúp Vụ thắng lợi trên mọi mặt trận được giao.

Cán bộ nhân viên Vụ Tổ chức – Hành chính.

Tại buổi Lễ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Hành chính Tổng cục ĐBVN Hoàng Mạnh Trí thay mặt Vụ cảm ơn sự quan tâm tin tưởng của lãnh đạo Tổng cục đối với tập thể lãnh đạo của Vụ cũng như toàn thể nhân viên Vụ. Trên tinh thần kế thừa truyền thống, những thành quả đã đạt được của Vụ Tổ chức và Văn phòng Tổng cục, cán bộ nhân viên Tổ chức – Hành chính hứa sẽ đoàn kết hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

PV

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:7556
Lượt truy cập: 131.317.623