Dừng thực hiện thí điểm thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ năm, 01/11/2018 14:52

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 2333/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2018 dừng thực hiện thí điểm thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể quyết định dừng thực hiện thí điểm thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày ký quyết định. Cùng với đó, Kế hoạch số 2453/KH-BGTVT ngày 12/3/2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc tổ chức thí điểm thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Trước đó, thực hiện Thông báo Kết luận số 202-TB/TW ngày 26/5/2015 của Bộ Chính trị về Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng”, Bộ GTVT đã ban hành Kế hoạch số 2453/ KH-BGTVT "Tổ chức thí điểm thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh" và Thông báo số 129/BGTVT-TCCB ngày 19/3/2018 về việc tổ chức thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh phụ trách công tác nội chính, công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo sau đại học.

DT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:2031
Lượt truy cập: 128.992.873