Bình Định: Triển khai thực hiện các công trình thuộc Đề án Sửa chữa, mở rộng mặt đường các tuyến đường tỉnh và các tuyến đường địa phương kết nối Quốc lộ 1

Thứ năm, 18/04/2019 15:28 GMT+7
Mới đây, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Văn bản số 1742/UBND-KT về việc triển khai thực hiện các công trình thuộc Đề án Sửa chữa, mở rộng mặt đường các tuyến đường tỉnh và các tuyến đường địa phương kết nối Quốc lộ 1, trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 – 2020.

HĐND tỉnh Bình Định đã ban hành Nghị quyết số 45/2018/NQ-HĐND ngày 7/12/2018 và UBND tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt Đề án sửa chữa, mở rộng mặt đường các tuyến đường tỉnh và các tuyến đường địa phương kết nối Quốc lộ 1, trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2020.

Để triển khai thực hiện Đề án nêu trên, nhằm chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tổ chức thi công công trình đáp ứng tiến độ đề ra, UBND tỉnh đồng ý cho Sở Giao thông vận tải triển khai thực hiện đầu tư các công trình theo kế hoạch năm 2020 thuộc đề án trong năm 2019. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư bổ sung kế hoạch vốn trong năm 2019 đúng quy định để triển khai thực hiện.

Nguồn: Cổng TTĐT Bình Định

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:2156
Lượt truy cập: 106536317