Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm sửa chữa, nâng cấp hệ thống ITS tuyến đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

Thứ tư, 05/06/2019 13:19
Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm sửa chữa, nâng cấp hệ thống ITS tuyến đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Chủ đầu tư: Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam. Địa chỉ: Tầng 2, 3, 4, 5 Tháp A, toà nhà Central Point, số 219 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Tp.Hà Nội. Điện thoại: 0436 430 275, Fax: 0436 430 270, Email: duongcaotoc@tctvec.vn

Tên dự án: Dự án đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 237/QĐ-VEC ngày 04/6/2019 của Hội đồng thành viên Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm sửa chữa, nâng cấp hệ thống ITS tuyến đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Tổng mức đầu tư: 8.974 tỷ đồng theo Quyết định số 2278/QĐ-BGTVT ngày 09/8/2010 về việc Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu:

1. Gói thầu ITS-CG1: Mua sắm thiết bị, sửa chữa, nâng cấp hệ thống ITS tuyến đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Giá trị gói thầu: 12.994.117.000  đồng. Hình thức/Phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước 01 giai đoạn 02 túi hồ sơ. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2019. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định. Thời gian thực hiện hợp đồng: 05 tháng.

2. Gói thầu ITS-CG2: Tư vấn giám sát lắp đặt, sửa chữa, nâng cấp hệ thống ITS tuyến đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Giá trị gói thầu: 148.262.819 đồng. Hình thức/Phương thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III/2019. Loại hợp đồng: Trọn gói. Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo tiến độ gói thầu ITS-CG1. 

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:8899
Lượt truy cập: 126.793.518