Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu dự án Chương trình quản trị sản xuất kinh doanh giai đoạn 1 năm 2018

Thứ sáu, 19/07/2019 09:28 GMT+7
Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu dự án Chương trình quản trị sản xuất kinh doanh giai đoạn 1 năm 2018

Tên dự án: Chương trình quản trị sản xuất kinh doanh giai đoạn 1 năm 2018

Tên gói thầu: Tư vấn chương trình quản trị sản xuất kinh doanh

Số thông báo mời thầu: 56 ngày 27/03/2019

Hình thức lựa chọn nhà thầu:   Đấu thầu rộng rãi trong nước, không sơ tuyển

Giá gói thầu: 4.984.760.000 VND

Giá trúng thầu: 4.896.870.000 VND

Nhà thầu trúng thầu:  Liên danh AITS-FISTD

Loại hợp đồng:  Trọn gói

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày

Quyết định phê duyệt: 1181/QĐ-VIAGS-KHĐT ngày    05/07/2019

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1731
Lượt truy cập: 106177110