Ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức vào làm việc tại các cơ quan tham mưu giúp việc Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Thứ hai, 26/08/2019 12:35 GMT+7
Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 1557/QĐ-BGTVT "Kế hoạch năm 2019 về việc thi tuyển công chức vào làm việc tại các cơ quan tham mưu giúp việc Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải".

Theo đó, Bộ Giao thông vận tải có kế hoạch tuyển dụng 25 công chức để bổ sung nguồn nhân lực vào làm việc tại các cơ quan tham mưu giúp việc Bộ trưởng.

Theo Kế hoạch, điều kiện đăng ký dự thi là những người:
- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
- Đủ 18 tuổi trở lên;
- Có phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển;
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

Các thí sinh dự thi sẽ kiểm tra các kiến thức chung (Thi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành Giao thông vận tải; chức trách, nhiệm vụ của công chức nói chung và công chức thuộc Bộ Giao thông vận tải nói riêng), ngoại ngữ (thi tiếng Anh) theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam), nghiệp vụ chuyên ngành (Thi kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành theo từng vị trí việc làm; kỹ năng trình bày, năng lực thuyết trình, phân tích, tổng hợp, ứng xử... thể hiện kiến thức chuyên môn nghiệp vụ trong thực thi công vụ).

Kỳ thi được tổ chức theo 2 vòng thi. Theo đó, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng môn thi trong vòng 1 thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

Người đăng ký dự kỳ thi tuyển công chức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển trực tiếp tại Bộ Giao thông vận tải hoặc gửi theo đường bưu chính. Địa chỉ tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Bộ phận Một cửa tại Cơ quan Bộ Giao thông vận tải, số 80 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Sáng từ 8h00 đến 11h30; chiều từ 13h30 đến 17h00; trường hợp gửi theo đường bưu chính thì thời gian tiếp nhận phiếu tính theo dấu bưu điện đến.

Chi tiết xem tại đây

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:985
Lượt truy cập: 108476237