Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chủ trì cuộc họp về công tác rà soát, đề xuất sửa đổi, xây dựng văn bản QPPL

Thứ năm, 29/08/2019 17:29 GMT+7

Chiều 29/8, tại trụ sở Bộ GTVT, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã chủ trì cuộc họp về công tác rà soát, đề xuất sửa đổi, xây dựng văn bản QPPL. Tham dự họp có các Thứ trưởng, lãnh đạo Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, đại diện các Vụ, Cục, Viện, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Trung tâm Công nghệ thông tin...

Tại cuộc họp, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Trịnh Thị Hằng Nga đã báo cáo công tác rà soát, xây dựng văn bản QPPL năm 2019 của Bộ GTVT. Trong thời gian qua, công tác rà soát, sửa đổi, xây dựng văn bản QPPL của Bộ GTVT được thực hiện theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL. Trong năm 2019, Bộ GTVT đã ban hành các Quyết định về Chương trình xây dựng văn bản QPPL và rà soát, công bố các văn bản hết hiệu lực thi hành. Bên cạnh đó, Vụ Pháp chế đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị rà soát, đăng ký với Bộ Tư pháp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản QPPL.

Bộ GTVT đã có ý kiến kiến nghị với Bộ Tư pháp, Bộ KHDT, Bộ TB&MT và Văn phòng Chính phủ về các nội dung vướng mắc khi thực hiện các luật. Bộ cũng thực hiện công tác rà soát, lập danh mục văn bản về các chuyên đề, lĩnh vực; rà soát các bất cập chồng chéo vướng mắc giữa các quy định của pháp luật. Rà soát các văn bản QPPL có quy định về điều kiện kinh doanh để cắt giảm, đơn giản các quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực GTVT.

Trong 8 tháng đầu năm 2019, Bộ GTVT đã có 02 văn bản trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các Nghị định sửa đổi, bổ sung. Các cơ quan, đơn vị đã trình Bộ trưởng 08/09 dự thảo thông tư. Bộ đã ban hành 04 Thông tư, còn 04 Thông tư chưa được ban hành.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể phát biểu tại cuộc họp

Trong 4 tháng cuối năm, số lượng văn bản cần xây dựng là 44 văn bản trong đó Bộ GTVT phải trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 05 văn bản; các cơ quan, đơn vị phải trình Bộ Trưởng xem xét ban hành 39 thông tư. Để đảm bảo tiến độ, chất lượng văn bản, Vụ Pháp chế đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ trì xây dựng văn bản quan tâm, chủ động lấy ý kiến, tiếp thu, giải trình, hoàn thiện dự thảo văn bản để trình lên theo đúng tiến độ.

Vụ Pháp chế cũng kiến nghị các đơn vị cần rà soát, đánh giá kỹ lưỡng sự cần thiết ban hành văn bản để xem xét, đề xuất đưa vào Chương trình xây dựng văn bản QPPL của Bộ và Chính phủ, tránh trường hợp rút, điều chỉnh thời hạn văn bản. Đồng thời, trong quá trình xây dựng, lấy ý kiến, tiếp thu, giải trình, hoàn thiện, đánh giá tác động văn bản.... các cơ quan cần bám sát quy trình ban hành văn bản đảm bảo tính khả thi, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các Cục, Vụ đã báo cáo tiến độ thực hiện rà soát, xây dựng văn bản QPPL tại đơn vị mình; giải trình những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện đồng thời đưa ra phương hướng giải quyết trong thời gian tới. Cũng trong khuôn khổ cuộc họp, các Thứ trưởng đã báo cáo về tình hình xây dựng văn bản QPPL theo lĩnh vực phụ trách, thảo luận các giải pháp để xây dựng văn bản QPPL đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, sâu sát với thực tế cuộc sống.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh, quá trình xây dựng văn bản QPPL tại các đơn vị chưa thống nhất dẫn đến tình trạng tiến độ ban hành văn bản còn chậm, chất lượng văn bản chưa đảm bảo. Bộ trưởng đề nghị Vụ Pháp chế nghiên cứu lại Thông tư số 21/2016/TT-BGTVT và Thông tư số 47/2017/TT-BGTVT điều chỉnh, bổ sung các nội dung để có một quy trình tương đối chặt chẽ trong công tác xây dựng văn bản QPPL của Bộ GTVT. Bộ trưởng yêu cầu cần nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong việc chủ trì xây dựng văn bản QPPL, từ đó siết chặt, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng văn bản QPPL của Bộ.

Từ nay đến cuối năm, do số lượng văn bản cần xây dựng còn nhiều, cần có sự tập trung quyết liệt của mỗi đơn vị để hoàn thành kế hoạch đề ra. Bộ trưởng yêu cầu  Thủ trưởng các Cục, Vụ cần rà soát lại công tác xây dựng văn bản QPPL của đơn vị mình, lên kế hoạch, lịch trình xây dựng văn bản QPPL, cử ra cán bộ am hiểu, có trách nhiệm tham gia vào các ban soạn thảo để nâng cao chất lượng văn bản QPPL.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đề nghị các đơn vị cần đặt chất lượng văn bản QPPL lên hàng đầu, quy trách nhiệm đối với các đơn vị ban hành văn bản QPPL không đạt chất lượng, không đi vào thực tiễn cuộc sống./.

KC
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:3375
Lượt truy cập: 116363093