Thanh Hóa: Trường Trung cấp nghề GTVT đào tạo, cấp 16.208 giấy phép lái xe các hạng

Thứ hai, 21/10/2019 09:20

Ngay từ đầu năm, Trường Trung cấp nghề GTVT(Thanh Hóa) tập trung triển khai thực hiện nhiều giải pháp tích cực, hiệu quả để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân lựa chọn học lái xe mô tô, lái xe ô tô các hạng, học nghề.

Trung tâm sát hạch lái xe ô tô các hạng của Trường Trung cấp nghề GTVT

Nhà trường xây dựng chương trình đào tạo, lập kế hoạch giảng dạy bảo đảm theo đúng quy định; đồng thời, chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên. Đầu tư đổi mới phương tiện phục vụ cho việc dạy và học, tăng thời gian học, nhất là thời gian học thực hành (kể cả ngày nghỉ, ngoài giờ hàng ngày).

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nhà trường phối hợp với trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên của các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị trong tỉnh mở các lớp đào tạo, cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1, các lớp đào tạo nghề theo đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân. Nhờ đổi mới phương pháp dạy và học, chất lượng đào tạo của nhà trường ngày càng được nâng lên, thu hút nhiều người đến học. 9 tháng năm 2019, nhà trường đào tạo, cấp 16.208 giấy phép lái xe các hạng (giấy phép lái xe ô tô B1 là 827, B2 là 3.196, C là 449, giấy phép lái xe mô tô A1 là 11.487, A2 là 49). Ngoài ra, nhà trường đào tạo vận hành máy thi công nền hệ trung cấp cho 16 học sinh; hệ sơ cấp các nghề vận hành máy xúc cho 6 học sinh, vận hành xe nâng hàng 24 học sinh, vận hành thiết bị nâng 36 học sinh, cần trục xe ô tô 5 học sinh.

Nguồn: Báo Thanh Hóa

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:6975
Lượt truy cập: 121.601.347