VEC tiếp tục đẩy mạnh thi đua thực hiện văn hóa công sở

Thứ sáu, 08/11/2019 12:41 GMT+7

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) tiếp tục tổ chức thực hiện phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019 - 2025 nhằm tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại, thân thiện, trách nhiệm, minh bạch, góp phần xây dựng Tổng công ty ngày càng phát triển bền vững.

VEC tiếp tục đẩy mạnh thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019 - 2025

Thông qua việc triển khai phong trào thi đua này, Tổng công ty cũng sẽ hiện thực hóa việc nâng cao ý thức trách nhiệm của CBCNV đơn vị trong việc tự tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng, chống tham nhũng, nói không với tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí,... Từ đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động của mỗi cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, xây dựng hình ảnh đội ngũ CBCNV Tổng công ty gương mẫu, chuyên nghiệp, thân thiện, năng động, sáng tạo, tận tụy, liêm chính. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày, trên mọi lĩnh vực công tác.

Sau 5 năm triển khai tích cực phong trào thi đua văn hóa giao tiếp, ứng xử theo phương châm “4 xin, 4 luôn”, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã xây dựng được hình ảnh CBCNV VEC “Thân thiện – Văn minh – Hiện đại”. Trên cơ sở những kết quả khả quan gặt hái được, mới đây, Tổng giám đốc Trần Văn Tám và Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty tiếp tục phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua CBCNV Tổng công ty thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019 - 2025 nhằm tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại, thân thiện, trách nhiệm, minh bạch, góp phần xây dựng Tổng công ty ngày càng phát triển vững mạnh.

Yêu cầu đặt ra là việc thực hiện phong trào thi đua phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm, được triển khai sâu rộng, thường xuyên trong các đơn vị với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, có tiêu chí rõ ràng, cụ thể, phù hợp với nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của từng đơn vị, đảm bảo thu hút, tập hợp sự tham gia đông đủ của CBCNV, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trên thực tế, để triển khai, văn hóa công sở phải gắn vai trò gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào thi đua. Phong trào phải được đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, kịp thời phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các sáng kiến, kinh nghiệm hay trong phong trào thi đua.

Đối tượng triển khai phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019 - 2025 được chia thành 2 đối tượng.

Đối với tập thể, thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, trong đó gắn kết với việc tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai, minh bạch; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nội bộ của các đơn vị; xây dựng chương trình hành động để thực hiện tốt phương châm “4 xin, 4 luôn” trong quan hệ ứng xử, giao tiếp giữa đồng nghiệp, giữa cấp trên với cấp dưới, giữa người thực thi nhiệm vụ của đơn vị với người dân, với khách hàng, với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài đơn vị.

Đối với cá nhân, thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp, bao gồm các nội dung: chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế của đơn vị; giữ gìn đoàn kết nội bộ; có ý thức tổ chức kỷ luật; sắp xếp, sử dụng thời gian làm việc khoa học và hiệu quả, xây dựng môi trường làm việc dân chủ, kỷ cương. Thường xuyên nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; có tinh thần làm việc nghiêm túc, thái độ tận tụy và trách nhiệm. Thực hiện văn hóa giao tiếp, ứng xử trong cơ quan, đơn vị theo phương châm “4 xin, 4 luôn”; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống lành mạnh; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Nguồn: VEC

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:934
Lượt truy cập: 108477039