Xây dựng Đảng bộ Tổng cục Đường bộ VN trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực và bản lĩnh lãnh đạo ngang tầm nhiệm vụ chính trị

Thứ tư, 03/06/2020 22:57

Chiều 3/6, tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng cục Đường Bộ Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Trách nhiệm” và chủ đề “Tăng cường xây dựng tổ chức cơ sở đảng; quyết liệt cải cách hành chính; nâng cao ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại trong quản lý nhà nước ngành Đường bộ”; xây dựng Đảng bộ Tổng cục trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực và bản lĩnh lãnh đạo ngang tầm nhiệm vụ chính trị.

Dự Đại hội có các đồng chí: Lê Đình Thọ, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ GTVT; Đỗ Nga Việt, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam; Khuất Việt Hùng, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ, Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia; Phạm Công Bổng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ; Đào Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Bộ, Vụ trưởng - Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể; các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam; 170 đại biểu, đại diện cho gần 1.000 đảng viên của Tổng cục tham dự Đại hội.

Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN Nguyễn Văn Huyện phát biểu khai mạc Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Huyện, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có ý nghĩa rất quan trọng, với nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề ra mục tiêu “Phát huy truyền thống đi trước mở đường, quyết liệt cải cách hành chính, xây dựng thành công Tổng cục Đường bộ Việt Nam là cơ quan quản lý nhà nước “Hiện đại - Minh bạch - Hiệu quả”, xây dựng Đảng bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực và bản lĩnh lãnh đạo ngang tầm nhiệm vụ chính trị”. Để thực hiện thành công mục tiêu này, đòi hỏi sự tập trung trí tuệ, tâm huyết và ý chí phấn đấu, đoàn kết, xây dựng của toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Tổng cục.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, nhiệm kỳ 2015 - 2020 là giai đoạn Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoàn chỉnh chức năng quản lý nhà nước lĩnh vực đường bộ, sắp xếp tinh gọn bộ máy tổ chức, tập trung xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện cung cấp nhiều dịch vụ trực tuyến, công khai minh bạch trong quản lý sử dụng đầu tư công và ngân sách, quyết liệt nâng cao điều kiện ATGT đường bộ và kiểm soát tải trọng xe, ứng dụng nhiều công nghệ mới, tiến bộ kỹ thuật vào tất cả các lĩnh vực.

Đại hội Đảng bộ Tổng cục ĐBVN khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có gần 200 khách mời và đại biểu

“Đây cũng là giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ của Đảng bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam; cơ cấu tổ chức của Đảng bộ đã phù hợp với bộ máy Tổng cục gồm 22 tổ chức đảng trực thuộc, 965 đảng viên, Ban Chấp hành có 23 Ủy viên và Ban Thường vụ có 07 Ủy viên” - đồng chí Nguyễn Xuân Cường cho biết.

Theo Báo cáo chính trị trình Đại hội III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam, trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội II, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Tổng cục có thuận lợi đó là: Đại hội XII của Đảng xác định phát triển kết cấu hạ tầng giao thông là một trong ba khâu đột phá quan trọng; Hội nghị Trung ương 4 khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 13 về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông.

Đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, hiệu quả từ Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ GTVT, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ đoàn kết, phấn đấu khắc phục khó khăn, quyết tâm đổi mới toàn diện các lĩnh vực quản lý.

Từ những thuận lợi nêu trên, Đảng bộ Tổng cục Đường bộ VN đã quyết liệt thực hiện các nghị quyết chuyên đề, góp phần quan trọng vào hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2015 - 2020, đó là: Ngành Đường bộ đã có sự chuyển biến căn bản, mạnh mẽ cả về chất và lượng, hệ thống kết cấu hạ tầng đường bộ được quản lý và khai thác hiệu quả; chức năng quản lý nhà nước và nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công được tách bạch; công tác quản lý bảo trì đường bộ đổi mới toàn diện; cung cấp 77 thủ tục hành chính trực tuyến; Ngân sách nhà nước được sử dụng chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả. Công tác đảm bảo trật tự ATGT được thực hiện quyết liệt, hàng loạt các giải pháp được áp dụng đồng bộ, lần đầu tiên 100% điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn được hoàn thành khắc phục trong năm.

Công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới về phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, hướng về cơ sở; vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng ngày càng được khẳng định; Đảng bộ đã triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết TW4 (khóa XII); nhận thức của cán bộ, đảng viên được nâng lên, ngăn chặn hiệu quả các dấu hiệu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật đảng, tạo đoàn kết thống nhất trong nội bộ, xứng đáng với lòng tin yêu của nhân dân

Với mục tiêu của nhiệm kỳ 2020 - 2025 là xây dựng Tổng cục Đường bộ Việt Nam là cơ quan quản lý nhà nước “Hiện đại - Minh bạch - Hiệu quả”, xây dựng Đảng bộ Tổng cục trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực và bản lĩnh lãnh đạo ngang tầm nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ xác định phương hướng tiếp tục nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn Đảng bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của các cấp ủy; tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng hoạt động các tổ chức đảng; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Ngành.

Ủy viên Ban Cán sự đảng, Ủy viên BTV Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Lê Đình Thọ phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Đình Thọ, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ GTVT ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tổng cục đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực của ngành, trong các loại hình vận tải, thì đường bộ chiếm tỷ trọng lớn, tăng trưởng cao, (ttrên 10%), đặc biệt, trong điều kiện gặp rất nhiều khăn, thách thức nhưng năng lực vận tải vẫn đáp ứng được yêu cầu của xã hội.

Đồng chí Lê Đình Thọ đánh giá Tổng cục Đường bộ Việt Nam thể hiện rõ vai trò trách nhiệm của mình trong tham mưu cho Bộ GTVT về lĩnh vực đường bộ. Việc xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, các văn quy phạm pháp luật của Tổng cục luôn được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ; “Hệ thống quy định, văn bản khi được ban hành đã đi vào cuộc sống, được xã hội ghi nhận, tiêu biểu như Nghị định 100, Nghị định 10 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải. Đây là cơ sở quan trọng để Tổng cục nhìn nhận đánh giá khi sửa đổi Luật Giao thông đường bộ” - đồng chí Lê Đình Thọ cho biết.

Ủy viên Ban Cán sự đảng, Ủy viên BTV Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Lê Đình Thọ, cùng các đ/c trong

BTV Đảng ủy Bộ tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ Tổng cục ĐBVN khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đồng chí Lê Đình Thọ, công tác bảo trì đường bộ đã có nhiều cải cách, đổi mới về mô hình tổ chức, việc lựa chọn nhà thầu được minh bạch bằng hình thức đấu thầu qua mạng qua đó đã tiết kiệm, tạo sự đồng thuận, xây dựng kế hoạch sát với thực tế, quản lý, phát huy hiệu quả nguồn vốn nhà nước. Trong công tác đảm bảo trật tự ATGT; đồng chí ghi nhận những nỗ lực của Tổng cục trong việc xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT, kiểm soát tải trọng xe, góp phần kéo giảm 3 tiêu chí TNGT.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Lê Đình Thọ yêu cầu Ban Thường vụ, Ban Chấp hành lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội khóa mới của Tổng cục, mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng cần xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể chi tiết để đạt hiệu quả cao. Cụ thể, tập trung hoàn thành những nhiệm vụ quan trọng như: xây dựng sửa đổi Luật Giao thông đường bộ, đây là vấn đề sống còn để phát triển ngành đường bộ; đẩy nhanh tiến độ thu phí tự động không dừng; xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT…

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ: Phạm Công Bổng, Đỗ Nga Việt, Nguyễn Văn Huyện

cảm ơn, tặng hoa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục khóa II, nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

“Tổng cục Đường bộ Việt Nam phải làm tốt công tác xây dựng đảng, trong đó yếu tố then chốt là cán bộ, đảng viên phải có lập trường tư tưởng vững vàng; phải làm tốt công tác chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Đặc biệt chú ý đến vấn đề lòng tin và sự đoàn kết. Từ người đứng đầu đến cán bộ đảng viên, từ cấp dưới đến cấp trên phải tin tưởng và đoàn kết. Nêu cao tinh thần tự phê và phê bình, thẳng thắn góp ý nhằm nhận thức đúng, hành động đúng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” - đồng chí Lê Đình Thọ nhấn mạnh.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 25 đồng chí; lấy Phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Đảng ủy khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 20 đại biểu chính thức và 03 đại biểu dự bị (Tổng cục có 01 đại biểu đương nhiên).

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ: Phạm Công Bổng và Đỗ Nga Việt

trao Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho các đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ Tổng cục ĐBVN.

Nhân dịp này, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT, đồng chí Phạm Công Bổng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ và đồng chí Đỗ Nga Việt, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam đã trao Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho các đảng viên của Đảng bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Việc các đồng chí đảng viên được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng là sự ghi nhận của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đóng góp, cống hiến của các đồng chí có tuổi Đảng cao. Đây không chỉ là niềm vinh dự mỗi cá nhân được nhận Huy hiệu mà còn là niềm tự hào của Đảng bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Xuân Nguyên

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:8945
Lượt truy cập: 126.793.691